Časopis Zrcadlo kultury, 017. číslo

Civilizace
Kréta, sídlo Mínójské kultury
V srdci Středozemního moře se vynořuje z vod bájný ostrov Kréta. Bohatá mytologie, která vypráví o jeho slávě, dosvědčuje, že civilizace ve znamení Býka zanechala významné stopy nejen v dějinách Evropy, ale i Asie a Afriky. Nevíme, odkud mínójská kultura přišla, nevíme, kdo byli její první vládci, neboť jsou spíše legendárními než historickými postavami, avšak je zřejmé, že měla zásadní vliv na rozvoj celé antické kultury.

Symbolismus
Labyrint
Byly labyrinty – ať už na Krétě, nebo u kterékoli jiné kultury – pouhými originálními architektonickými výtvory, nebo měly hlubší význam a cíl? Co nám chce ve skutečnosti sdělit prastarý mýtus o Théseovi a Ariadnině niti? Co představuje obluda Mínótauros v psychickém světě člověka? Na tyto a mnohé jiné otázky odpovídá ve svém článku prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis.

Tradice
Bonsaj
Civilizace Dálného východu rozvinuly výjimečné umění ve vytváření miniatur přírodních scenérií, které napodobují dokonalost života a jeho nespoutanou krásu. Člověk v tomto případě není tvůrcem, ale imitátorem a snaží se proniknout do zákonů, jež řídí chod přírody, aby je mohl lépe chápat a následovat.

Úvahy
Něco k vyprávění
Co se může, co se musí a co je zvykem říkat nahlas? Říkáme skutečně to, co cítíme, nebo používáme slova spíše k tomu, abychom mohli skrýt své myšlenky?

Osobnosti
Královna Anglie – Alexandrina Viktorie Hannover
„Každá osobnost je nepochybně z určité části výrazem své doby, a naopak každá doba je ovlivňována svými osobnostmi. S ohledem na dlouhé trvání vlády královny Viktorie se pokusíme v tomto článku nastínit alespoň klíčové události jejího života, neboť je nesporné, že tato královna ovlivnila svou vládou podstatnou část 19. století, o níž se později začalo mluvit jako o době viktoriánské...“

K zamyšlení
Je možný kontakt s netělesnými bytostmi?
Starodávní lidé říkali, že člověk nemá pouze fyzické tělo z masa a kostí, ale že vlastní též subtilnější složky, jež nelze zpozorovat fyzickým zrakem. Tyto jemné obaly zapříčiňují vše, co se odehrává s naší fyzickou schránkou. Ve skutečnosti má každý z nás dva póly – jeden viditelný a druhý neviditelný – a jejich vzájemná souhra vytváří náš život.

Představujeme knihu
Elementálové, duchové přírody
V tomto čísle našeho časopisu Vám chceme představit knihu, kterou jsme právě vydali. Prostřednictvím vyprávění o elementálech odhaluje čtenáři neobvyklý svět bytostí, jež žijí v naší těsné blízkosti, avšak my je většinou nedokážeme vnímat a komunikovat s nimi. Elfové, víly, trpaslíci, gnómové, salamandři... nejsou jen postavičkami z bájí a pohádek. Pro všechny staré národy byly tyto bytosti odedávna zřejmou skutečností, proč by tedy neměly existovat i dnes?

Historie
Historie písma
„Dříve byla znalost písma opravdovým uměním a ten, kdo uměl psát, musel mít velké a hluboké znalosti. Předával svým textem často více než pouhou informaci, předával opravdové vědění...“

Společnost
Zamyšlení nad globalizací
V tomto článku se autor pozastavuje nad tolik diskutovanou otázkou globalizace. Tento jev ve skutečnosti není plodem několika posledních desetiletí, ale podobné tendence lze vypozorovat v průběhu celých lidských dějin. Na základě historické posloupnosti je možné nastínit též určité vyhlídky, které dnešní lidstvo vytváří pro své potomky globalizací současnou.

Paralely
Symbolismus stromu
Strom měl významné místo v symbolismu všech národů. Představoval spojení nebe a země, byl zmenšeným modelem Universa i cykličnosti života. Některé druhy stromů byly spojovány s rozličnými božstvy a jiné plnily funkci sloupů v přírodních chrámech, kde se odehrávaly posvátné obřady.