Časopis Zrcadlo kultury, 016. číslo

Historie
Historie magie
Jakým způsobem se projevovala magie u starodávných národů? Jaké podmínky musel splňovat člověk, který se chtěl stát mudrcem nebo mágem? Jakou podobu měl rozvoj „Velké Vědy“ v Číně, Indii, Egyptě či Řecku? A jak se chápe magie dnes? Na tyto otázky odpovídá ve svém článku prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis.

Civilizace
Mayové
Přinášíme obraz jedné z nejvýznamnějších civilizací Střední Ameriky, která přestože zanechala po sobě množství staveb a uměleckých děl, zůstává stále záhadnou a opředenou mnoha tajemstvími. Dodnes neznáme její přesné stáří ani původ, a stejně tak nemáme jasná vysvětlení pro její podivuhodný zánik. Svědectví, které zůstalo vytesáno v kameni nebo v symbolických slovech jejích písemností, však dokládá, jaká byla její velikost a jakou měrou přispěla Lidstvu na jeho cestě skrze brány dějin.

Medicína
Bachovy léčivé květy (2. část)
Navazujeme na první část článku uveřejněnou v minulém čísle našeho časopisu a toto pokračování věnujeme praktickým aspektům léčby pomocí Bachových květů. Uvádíme přehled různých emocionálních stavů, které zapříčiňují nerovnováhu či nemoc, a jednotlivé esence, jež se používají k jejich korekci.

K zamyšlení
Strach
Strach jako přirozený instinktivní mechanismus je vlastní každé z živých bytostí. Avšak přemíra strachu, tak jako přemíra čehokoli, je škodlivá a zabraňuje lidskému růstu. Ze strachu člověk dokázal vykonat mnohé, ale ještě více toho dokázal, když strach přemohl...

Tradice
Saturnálie a slavnosti bláznů
„Saturnálie v Římě, slavnosti bláznů ve středověké Evropě a ještě dodnes karneval, pokud není zvrácený, znázorňují konec ročního cyklu. Tyto svátky, kde řád a normální pravidla chování ustupují bláznovství, hýření a nepořádku, vytvářejí kontakt s iracionálnem, zdrojem regenerace a zásobárnou všech potenciálů, které umožní, aby se zrodil nový rok a přivedl své plody ke zralosti...“

Společnost
Člověk kosmopolita
„...Nejsme Buddhové, nejsme Kristové, nejsme osobnosti, které v náboženství mohou změnit směr dějin, nýbrž jsme malou hrstkou písku, která utváří velkou poušť, listím, z něhož se skládá strom, a které když zafouká vítr, zahraje svou hudbu. Zdá se, že je nás málo, avšak svým způsobem křičíme svou individuální pravdu. A tato hrstka lidí, kterou vytváříme, se objevuje už na předurčeném světě a přemýšlí, zda ho může změnit, zda by mohl být jiný...“

Osobnosti
Tadeáš Hájek z Hájku
Představujeme dalšího z renesančních myslitelů, humanistu a vědce, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. Po vzoru svých předchůdců se snažil dosáhnout ideálu renesančního člověka a v praxi ukázal, že lze sjednotit mnohé obory vědy a lidské činnosti jednotným filosofickým duchem.

Symbolismus
Prsten – magický kruh závazku
Prsteny provázejí člověka již po tisíciletí a zdobíme se jimi i dnes. Mohou být třpytivým šperkem či výhodnou investicí, ale mohou se stát též symbolem závazku, přísahy, ochranné moci. O tom, co všechno prsten představuje a k jakým účelům se v dějinách používal, se dočtete v tomto článku.

Úvahy
Mezi námi
Autorka článku se zamýšlí nad Platónovým podobenstvím o jeskyni a jeho odrazem v současném světě. Kde se nachází ona jeskyně, v níž jsou ke kůlům připoutáni zajatci a sledují hru stínů, již považují za skutečný život? A kdo hraje tuto hru, kdo jsou skuteční páni jeskyně?

Paralely
Posvátné hory
Snad každý národ uctívá nějakou z hor na svém území jako posvátnou. Kailás, Fudži, Ararat, Sínaj, Olympos... Všechny tyto hory byly ztotožňovány se středem a počátkem světa, s místem, kde začíná i končí proces tvoření. Staly se symboly vnitřního vzestupu na evoluční cestě člověka, symboly pátého směru, který je vždy vertikální a spojuje Zemi s Nebem.