Časopis Zrcadlo kultury, 015. číslo

Tradice
Umění Jógy
Jóga – cesta sjednocení, životní disciplína, způsob sebepoznání. Přestože ji dnes spojujeme téměř výhradně s Indií, byla to cesta, kterou uplatňovaly i mnohé jiné národy starověku. Článek pojednává o čtyřech stupních, kterých je možno v Józe dosáhnout, o současné profanaci tohoto učení v naší západní společnosti a zároveň o hlubokých filosofických základech, o něž se Jóga opírá již tisíce let.

K zamyšlení
Vnitřní zrcadlo
„…Představil jsem si, že ve svém nitru máme něco jako zrcadlo, kterým lze otáčet. A v něm se odráží to, k čemu je obráceno. Pokud ho necháme povolené, nakloněné směrem k nižším úrovním světa, bude odrážet pouze stíny, nebezpečí, nepřízně. Pokud ho s trochou úsilí dokážeme zvednout, i když jen do horizontály, jeho zorné pole se značně rozšíří, a aniž by pozbylo temnot, obsáhne též zářivé horizonty a množství zajímavých bytostí a věcí…“

Medicína
Bachovy léčivé květy (1. část)
Ve 30. letech tohoto století sestavil anglický lékař Dr. Edward Bach jeden z nejhlubších a zároveň nejjednodušších systémů léčení. V průběhu let se rychle rozšířil do mnoha zemí a dnes je používán lékaři i léčiteli jako velmi účinná metoda v rámci psychosomatické medicíny. V tomto čísle uvádíme první část článku, která seznamuje čtenáře s filosofickými a etickými koncepty léčby, s životní cestou Dr. Bacha a s jeho pojetím zdraví a nemoci.

Společnost
Vzpoura artefaktů
Mohou věci, uměle vyrobené předměty, získat vitální náboj a žít svůj vlastní život? Mohou stroje, které člověk vymyslel, aby si ulehčil život, najednou přestat poslouchat a svévolně začít jednat proti němu? Může se člověk stát obětí vzpoury věcí? Tyto otázky nejsou námětem pro sci-fi příběhy ani výsledkem technického pokroku 20. století; pokládaly si je i národy mnohem starší a snažily se různými způsoby předcházet bolestivým následkům, které může špatné používání věcí přivodit.

Věda
Estetika chaosu
„…Velká část Přírody je zaplavena nepořádkem, chaosem. Jsou to dynamické soustavy chaotického, neuspořádaného, nepředvídatelného a neovlivnitelného typu. Turbulence vod v řece, vzduchové víry v proudech větrů nebo spirály cigaretového kouře, pohyby ohně nebo tvary blesků…, to všechno jsou projevy chaosu v Přírodě, které nelze vtěsnat do dosud známých matematických vzorců nebo estetických zákonů… Takto se v 90. letech zrodilo nové vědecké odvětví: fyzika chaosu, specializovaná na dynamické soustavy v Přírodě…“

Úvahy
Zeptejme se
Tentokrát se autorka článku ptá, co je to láska? Kolika významů toto slovo nabývá dnes a kam se poděl jeho význam původní? Kam zmizel Érós, který dokázal v lidech probouzet mocný cit, sílu lásky, jež se nevyrovnala žádné jiné, dokázala zastavit čas a navěky spojit dvě lidské bytosti poutem věrnosti a čistoty srdce?

Civilizace
Keltský svět
Keltská mytologie pojednávající o vzniku světa a člověka navazuje na tradice společné velké skupině indoevropských národů. Přinášíme základní náboženské a filosofické koncepty, jimiž se řídila keltská kultura, popis invazí pěti lidských ras na irský ostrov a etické kodexy keltských mudrců – druidů, kteří udávali směr ve všech důležitých oblastech společnosti.

Osobnosti
Mikuláš Koperník
Článek pojednává o životě a díle slavného polského astronoma, matematika, lékaře, malíře, básníka, právníka a diplomata, muže, který zasvětil celý svůj život ideálům humanismu a vzkříšení skutečné vzdělanosti. Jeho heliocentrická teorie o uspořádání Sluneční soustavy se stala nejen základem nového pohledu na Universum, ale též výrazně ovlivnila veškeré myšlenkové proudy epochy renesance.

Paralely
Duha
V Přírodě je mnoho věcí, o kterých bezpečně víme, jak vznikají, dokážeme si je dobře zdůvodnit na základě fyzikálních zákonů, ale přesto jsme pokaždé očarováni, když je vidíme na vlastní oči. Vnímáme jejich magické poselství a snažíme se porozumět symbolickému jazyku beze slov, kterým nám Příroda odhaluje svá tajemství. Duha – zářivý most, had přinášející život, řecká Íris – odedávna představuje spojení nebe a země, bohů a lidí.