Časopis Zrcadlo kultury, 011. číslo

Společnost
Přesvědčení a fanatismus 
„Naším úmyslem je vyjasnit rozdíl mezi přesvědčením a fanatismem, aby věci byly postaveny na své místo a aby takto mohl každý jednotlivec soudit sám sebe i ostatní podle lepších kritérií… Je velmi důležité rozlišovat tyto dva postoje, neboť přesvědčení patří filosofům a fanatismus šílencům.“

Medicína
Hippokratés, jeho filosofické a mysterické kořeny
Článek nás zavádí do Řecka v 5. st. př. n. l., do doby, v níž na mnoha místech vznikají první lékařské školy rozvíjející principy racionální a empirické medicíny, jejichž učení se později stane základem celé západní koncepce lékařské vědy. Přibližuje nám osobnost Hippokrata, přezdívaného „Otec medicíny“, a podstatu jeho doktríny, která kromě medicíny zahrnovala také rozsáhlé poznání psychologie, antropologie, etnologie a filosofie.

Symbolismus
Elementálové – obyvatelé elementů (1. část)
Ve starodávných tradicích všech národů se setkáváme s vírou v existenci Duchů přírody, kteří obývají jednotlivé elementy hmoty a procházejí zde na Zemi svoji evoluci stejně jako lidé. Ať už mají jakoukoli formu, ať už žijí v proudech vodopádů, v nitru země či horských masivech, vždy jsou chápáni jako živé bytosti a často ovlivňují v dobrém i špatném smyslu životy lidí. Jsou tedy pohádky a vyprávění o vílách, trpaslících a elfech jen smyšlenými výplody lidské fantazie, nebo obsahují poselství našich předků o skrytých tajemstvích Přírody?

K zamyšlení
Můžeme věřit předtuchám?
Jak je možné tušit pravdu o věcech, které nás teprve očekávají v běhu času, a jak může člověk nahlédnout do své budoucnosti? Je snad budoucnost již předem stanovená a nezměnitelná? Existuje pak vůbec nějaká svobodná vůle a možnost vytvářet svůj vlastní osud? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá článek zakladatele Nové Akropolis, prof. Livragy.

Tradice
Čas slavností – Japonsko 
Na těchto stránkách se dočteme o některých svátcích, které byly součástí japonského kalendářního roku. Byly odrazem cykličnosti v Přírodě a pramenem energie, která oživovala obyčejný život a obohacovala ho o dimenzi posvátného. Ať už se jednalo o slavnost loutek, hvězd či slavnost mladé rýže, vždy bylo cílem spojit Nebe a Zemi v jednotném rytmu a následovat tak cestu kami, cestu bohů.

Osobnosti
Schliemann a dobytí Tróje 
Vydáme se po stopách německého archeologa Heinricha Schliemanna, který dokázal díky svému nadšení a vytrvalosti dobýt hradby mytického města Tróje. Již od dětství věřil tomu, že Tróju najde, a tomuto snu podřídil veškerý svůj život. Nenechal se odradit kritikami ani mnohými pochybovači a dokázal světu, že síla člověka závisí především na velikosti jeho snů.

Civilizace
Aztékové, květy a písně
Aztécká poezie představuje pouze jedinou ze stránek velkolepé kultury, která se rozvíjela na území středního Mexika. Dochované zlomky nám však umožňují nahlédnout přímo do srdcí aztéckého lidu a prožívat spolu s ním radost i bolest, hlubokou víru v bohy i beznaděj ze zničení jejich měst španělskými dobyvateli.

Paralely
Šamanismus
„Šamanismus představuje určitou formu duchovní kultury. Přijmout šamanismus znamená nejprve přijmout existenci dvou světů, dvou úrovní lidského vnímání, posvátného neboli sakrálního a každodenního neboli profánního. Šaman je ten, kdo dokáže komunikovat s posvátným světem, ale ne jakýmkoli způsobem, nýbrž svou zvláštní technikou extáze.“