Časopis Zrcadlo kultury, 009. číslo

Společnost
Opakují se dějiny? 
Na tuto otázku odpovídá ve svém článku prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis a uvádí příklady různých historických fenoménů, které se znovu a znovu vracejí ve spirále času, i když pokaždé v jiném z převleků. To, co můžeme zaznamenat na konci 20. století, jsou především rysy tzv. Nového středověku a je jen na nás, zda budeme mít dostatek rozvahy, abychom se poučili z důsledků, které přinesl středověk minulý, a neopakovali stejné chyby.

Po stopách moudrosti
Myšlenky o zdraví
Vybrali jsme některé z výroků slavných lékařů a myslitelů o zdraví, medicíně a lékařích jako tematický úvod k článku o Asklépiovi, který následuje na dalších stránkách.

Medicína
Asklépios – legenda a magický kult
Autor článku se vydává po stopách Asklépia, velkého lékaře-hrdiny, který byl pro své schopnosti dle tradice povýšen do božského stavu. Popisuje zázračné metody léčení ve starodávné Asklépiově svatyni v Epidauru na základě dochovaných záznamů a archeologických nálezů.

K zamyšlení
Jak se sny stávají skutečností
„Není snadné uskutečňovat sny. Musíme se naučit být neústupní, roky a roky, měsíce a měsíce, dny a dny, hodiny a hodiny, minuty a minuty. Nesmíme ztrácet své sny, pokud je skutečně máme. A pokud je nemáme, následujme alespoň sen někoho jiného, avšak nezůstávejme bez snů…“

Osobnosti
Soluňští bratři: Konstantin filosof a Metoděj
Přinášíme článek o životních osudech Konstantina a Metoděje, tvůrců staroslověnského písma, kteří umožnili mnoha slovanským národům přímé vzdělávání v mateřských jazycích. Od 9. st. n. l. se tak poznatky mohly šířit mnohem rychleji a kulturní úroveň dříve „barbarských“ národů náhle překvapivě vzrostla. Cyrilice se navíc stala základem písma, které je mnohými slovanskými národy používáno dodnes.

Ekologie
Otazníky nad ekologickou politikou 
V dnešní době je již očividné, že lidstvo svým neuváženým jednáním drasticky zasahuje do ekologické rovnováhy Země a že ekologická katastrofa už dávno není jen fantastickou a planou hrozbou. Do jaké míry máme ještě možnost zvrátit běh událostí a zastavit ničení planety? Do jaké míry závisí úspěch celosvětových ekologických programů na vědomé odpovědnosti každého jednotlivce?

Tradice
Jaro – zrození světla
Autor článku nás seznamuje se starodávnými způsoby oslav kalendářních svátků v období na přelomu zimy a jara. Jaro představuje vzkříšení světla, vítězství nad tmou, magii probuzení celé přírody. Oslavy spojené s karnevalem a očistnými obřady jsou symbolickým odrazem toho, co probíhá v celém Vesmíru i v samotném člověku.

Otazníky věků
Stonehenge
Stále ještě nejsou uspokojivě vyřešeny otazníky kolem megalitických staveb v různých kulturách a čím více se na tomto poli bádá, tím je více odlišných názorů. Odkud se vzaly a k čemu sloužily? Kdo byli tajemní stavitelé Stonehenge? Jaký účel měly kamenné řady ve francouzském Carnacu? V článku jsou uvedeny některé hypotézy a souvislosti, které mohou přispět k odpovědím na otázky o původu a určení těchto tajemných staveb.

Mytologie
Jazyk obřadů a mýtů 
„Prostřednictvím rituálů se lidé na okamžik vzdalují běžnému světu a stávají se planetami, hvězdami, bohy či hrdiny, kteří ztělesňují Ideál, jehož se člověk touží alespoň na okamžik dotknout…“