Časopis Zrcadlo kultury, 004. číslo

Etika
Duše ženy
Prof. Guzmán, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, nositelka Kříže Paříže za umění, vědy a literaturu, se ponořuje do neznámé intimity ženské věčnosti a na základě našeho společenského kontextu se dovolává místa, které patří nejen ženám ve společnosti, nýbrž i kněžkám, ženám zamilovaným, bohyním a všem „jiným ženám“, jež vytvářejí esoterické srdce ženy.

Zapomenuté příběhy
Ze zápisků pýthagorejce
Literární popis některých historických událostí a okolností, jež se vztahovaly k životu v Pýthagorejské škole, zpracovaný formou příběhu. Dostáváme se do města Krotónu v 6. století př. n. l., kdy vznikla filosofická škola, jejíž morální doktrína ovlivnila všechny pozdější formy filosofického formování v dobách antiky.

Po stopách moudrosti
Pýthagorás
V tomto čísle uvádíme několik krátkých příběhů ze života Pýthagorova, jak je zaznamenali jeho životopisci a žáci.

Medicína
Etika v medicíně
Autor článku nám umožňuje nahlédnout do dějin lékařské etiky prostřednictvím jednotlivých deontologických kodexů, které lidstvo v průběhu dějin formulovalo, aby se vymezily morální normy nutné k provozování svatého poslání lékaře: Chammurapiho zákoník, Rady Aeskulapovy, Hippokratova přísaha, Percivalův kodex aj. Též poukazuje na některá dilemata spojená s výkonem lékařské profese, která v současnosti šokují světovou veřejnost a bez návratu ke skutečné aplikaci etických principů jsou prakticky neřešitelná.

Společnost
Migrace 
V tomto článku se Prof. Livraga zabývá příčinami migračních tendencí, přesunů a stěhování, jež se uskutečňují v rámci lidstva už od nepaměti a v současnosti se znovu stávají předmětem rozsáhlých diskusí zvláště v ekonomicky vyspělých státech Evropy. Ačkoli byl článek napsán v roce 1991, neztrácí nic ze své aktuálnosti; musíme naopak konstatovat, že toto téma nyní nabývá na svém významu více než kdykoli jindy.

Úvahy
Mezi námi
„Jeden z mnoha paradoxů, v nichž žijeme, je ten, že v době masové a bezprostřední komunikace máme my, lidské bytosti, stále větší problémy s komunikací vzájemnou…“

Osobnosti
Nikola Tesla 
Přinášíme portrét jednoho z největších vynálezců v dějinách, který zanechal lidstvu stovky vynálezů, z nichž množství nikdy nebylo doceněno a skutečně využito. Nikola Tesla byl výjimečnou osobností už pro zvláštní způsob své tvorby, neboť místo složitých studií a nákresů dával přednost zázračnému umění imaginace, která vychází z hlubin samotné lidské duše. Celý svůj život zasvětil svému vědeckému poslání a naplňování morální odpovědnosti vůči potřebám lidstva.

K zamyšlení
Umění být vždy filosofem 
„Položme si základní otázky: Proč klíčí semínka? Proč se pohybují hvězdy na nebi? Proč vane vítr?“…

Tradice
Cesta čaje 
„Co vlastně představuje Čadó neboli Cesta čaje? Přátelské setkání a sdílení společné misky čaje, posvátný čajový obřad, zvláštní druh japonského umění, novou filosofii, nebo dokonce způsob života?“…

Symbolismus
Perla 
Příroda nám prostřednictvím svých projevů poskytuje množství symbolických forem, které můžeme připodobnit k tomu, co se odehrává v nitru člověka. Jedním z nich je i perla, drobná bělostná slza mořských hlubin, která se v průběhu dějin stala inspirací mnoha legend a vyprávění, neboť byla často spojována s cílem člověka na cestě do hlubin sebe sama.