Časopis Zrcadlo kultury, 003. číslo

Etika
Záhadné umění vítězit
Pro Prof. Livragu vítězit znamenalo především zvítězit nad sebou samým, uchopit do vlastních rukou svůj život, nikdy neopustit své ideály a snažit se za sebou zanechat svět alespoň o trochu lepší, než byl, když jsme se na něm objevili...

Zapomenuté příběhy
Před mnoha staletími... 
Příběh o setkání moudrého rabína a bohatého obchodníka.

Civilizace
Symbolismus v předkolumbovské Americe 
Na těchto stránkách uvádíme dosud nezveřejněnou přednášku Prof. Jorge A. Livragy, která se konala v rámci cyklu věnovaného kulturám předkolumbovské Ameriky v únoru roku 1974 v Granadě. Odkazy těchto strarodávných civilizací poskytují fascinující svědectví o vysoké úrovni společností, které existovaly mnohem dříve, než noha Evropana vůbec vstoupila na půdu „nového“ kontinentu.

Společnost
Sekty 
„Je zřejmé, že společnost v úpadku přestává lidi přitahovat. Bez ohledu na to, že se trvá na opaku, všichni potřebujeme některé hodnoty, abychom se udrželi při životě. Ten, kdo převezme určitou formu přesvědčení, trvá na ní jako na modelu a vodítku. Ten, kdo nechápe a nesdílí toto přesvědčení, ho bude považovat za iracionální úchylku a bude naopak nekompromisně dbát na kritéria, která sám uznává. Nebo snad ani nemá kritéria a trápí se touto prázdnotou do té míry, že zavrhuje všechno, neboť nechce propadnout tomuto nedostatku...“

Osobnosti
Rabíndranáth Thákur - básník a filosof
„Veden ušlechtilými myšlenkami, láskou k lidstvu a vírou, že lidská touha po opravdovém Poznání musí překonat nevědomost, nám zanechal díla, která dodnes promlouvají hloubkou svých idejí a jsou skutečnými zpěvy o možnosti překonání hranic, jež dělí člověka od poznání sebe sama, člověka od přírody, od Universa...“

Po stopách moudrosti
Buddha
Vybrali jsme několik krátkých příběhů, které se tradují o jedné z nejvýznamnějších osobností dějin lidstva.

Mytologie
Hrdinové dávnověku
Héraklés, Achilleus a Odysseus – mýtické postavy, anebo skutečné osobnosti dějin? Jejich činy se staly námětem mnoha příběhů a mýtů, které dodnes poukazují na to, že odvaha, hrdinství a statečnost jsou ctnostmi ušlechtilého srdce a že stojí za to žít věčné ideály, ať už se nacházíme v kterékoli historické době.

Umění
Umění a umělec 
„Umění jako projev krásy a odraz toho, co je krásné, bude skutečností samo o sobě, i když nebude existovat ani jeden jediný umělec, který by ho zachytil a zviditelnil v našem světě. Umělec je ten, kdo musí dosáhnout výše Umění a nespokojit se s tím, že uměním bude nazývat jakoukoli činnost nebo domnělou kreaci...“

Zoologie
Nahlédnutí do světa zvířat 
„Zvířata, podobně jako lidé, projevují své city a jsou schopna vnímat okolní svět. Jejich jednání je často instinktivní, ale nemůžeme vyloučit jednání vycházející z předchozích zkušeností...“

K zamyšlení
Modlitba za umírající zvířata 
„Možná, že se mě někdo zeptá, proč svůj soucit nevěnuji lidem, kteří trpí mnohem více než zvířata z mého vyprávění. A bude mít pravdu; avšak aniž bych chtěla zmenšovat bolest lidí, jež mě zasahuje hluboko v srdci, a takto pohání celý můj život k tomu, abych ji zmírnila, dnes se obracím ke zvířatům, neboť ona nemohou rozumět...“