Časopis Zrcadlo kultury, 002. číslo

Civilizace
BARDO THÖDOL - Tibetská kniha mrtvých 
Název knihy Bardo Thödol v překladu znamená „Vysvobození skrze naslouchání na úrovni následující po smrti“. V tomto díle jsou s ohromující přesností popsány stavy, jimiž prochází vědomý pricip člověka po smrti, když překračuje tři stavy zvané „přechodné či stavy nejistoty“ - Barda.

Společnost
Rasismus, který přichází 
„Za každým rasismem se skrývá strach. Pokud nás postihne nový rasismus, stane se tak pouze proto, že jsme vytvořili kult strachu, kult slabosti... Muž nebo žena mají hodnotu toho, čím doopravdy jsou, a ne na základě své barvy pleti nebo místa, na které je osud přivedl, aby se tam narodili.“

Osobnosti
Záhada jménem H. P. B.
Na těchto stránkách přinášíme portrét ženy, která představuje jednu z největších záhad 19. století a která znovu seznámila Západ se starodávnou filosofií Dálného Východu, portrét Heleny Petrovny Blavatské. Představuje záhadný, ale kouzelný most mezi minulostí a budoucností skrze přítomnost, která byla jejím nepřítelem, avšak nikdy ji nezdolala. Byla výjimečnou osobností a dějiny ji jednoho dne ocení jako průkopníka onoho Nového Člověka, o němž my dnes sníme.

Etika
Hodnoty současného světa 
Autorka tohoto článku se zamýšlí nad dvěma základními hodnotami, které tento svět postrádá, ačkoli obě vycházejí ze samotné podstaty člověka a jsou nezbytné pro soulad jednotlivce a jeho okolí: odpovědnost a filosofické přátelství. „Stačí se podívat na Přírodu, abychom dostali opravdovou lekci z odpovědnosti. Nic v ní, ani kámen, ani strom, ani zvíře, ani hvězda, ani galaxie se nevyhýbá svému Osudu... Přátelství je neustálý úsměv, vždy podaná ruka, pohled plný pochopení, jistá opora, věrnost, která neselhává.“

Po stopách moudrosti
Sókratés
Několik krátkých příběhů ze života athénského filosofa, jak je zachytili jeho pozdější životopisci a žáci.

Alchymie
Alchymisté na dvoře Rudolfa II. 
Přinášíme pohled na atmosféru rudolfínské doby a osobnost císaře, alchymisty a filosofa na trůně: Rubolfa II. Habsburského. V dnešní Praze zůstalo jen málo z oněch krásných časů Rudolfovy alchymistické doby. Zůstaly zlaté koule a špice na věžičkách a zvonicích, ale duchovní zlatá Praha je rozhlodána zuby času, z nichž nejhorší stopu zanechal ten poslední, komunisticko-materialistický...

Psychologie
Za tajemstvím spánku
Spánek a bdění jsou dvě základní části cyklu, který utváří naše dny, naše roky, naše životy. V tomto článku přinášíme některá srovnání současných vědeckých pohledů a poznatků starých kultur s cílem najít paralely, které pomohou osvětlit záhadu lidské duše, záhadu skrytých potenciálů naší vlastní osobnosti, neboť mystérium člověka stále ještě čeká na své odhalení.

K zamyšlení
Byla jednou jedna řeka... 
Byla jednou jedna řeka, která líně tekla ve svém bahnitém korytě...

Jazykověda
Antická mytologie a český jazyk 
V našem běžném jazyce používáme množství rčení, přísloví a přirovnání, které mají své kořeny v mytologii a náboženství antiky. Snad si ani neuvědomujeme, kolik takových slov nebo symbolických slovních spojení existuje, a jen málokdo zná skutečné významy těch méně používaných. Nalezneme je v: biologii, lékařství, astronomii, meteorologii, architektuře, přirovnáních, rčeních aj.