Časopis Zrcadlo kultury, 001. číslo

Symbolismus
Esoterní interpretace „Jara“
Toto téma, esoterní interpretace jednoho z nejproslulejších obrazů na světě, není plodem umělecké kritiky, neboť se odhalil základní klíč, který použil génius Sandro Botticelli, aby obdivuhodně znázornil průchod Duše tělesnou manifestací.

Osobnosti
Giordano Bruno - HOMO UNIVERSALIS
Jedním z těch, kteří zanechali nesmazatelný odkaz v dějinách, je i filosof, astronom a renesanční myslitel Giordano Bruno. 17. února tohoto roku tomu bylo 397 let od doby, kdy byl pro své učení upálen a prohlášen za kacíře. Stal se obětí inkvizičního řádění v době, kdy bylo rouháním prohlašovat, že je vesmír nekonečný.

Úvahy
Vězení času 
Na těchto stránkách se pokusíme poznat, co je čas a proč nás vězní, co je to, co my můžeme udělat, abychom nebyli stále zavázáni tvrdému a krutému pánu, který se obvykle ve většině případů projevuje v malém a neškodném provedení jako hodinky, jež nosíme na ruce.

Civilizace
Egypt: Kniha skrytého obydlí
Nahlédněme do jedné z množství záhad, které "Země Nilu" zanechala svým potomkům, aby ji "přečetli" a rozluštili. Pusťme se do čtení knihy, která se nepodobá dnešním a s jejímž obsahem se můžeme setkat i dnes na zdech egyptských chrámů, na sarkofázích a papyrech.

K zamyšlení
Aby tvá duše rostla 
Aby tvá duše rostla, musíš ji nejprve začít vnímat a ještě předtím musíš, jak jen to lze, utišit hluk své osobnosti, neboť uprostřed hlasitého řevu jen stěží zaslechneš šepot mudrce.

Filosofie
Platónovo učení o idejích
...Pouze oni, Filosofové, mohou organizovat a řídit tento svět na základě vzorů, které spatřují ve světě Idejí. Proto je Platónův Filosof-Mudrc-Král zároveň mystikem, jenž vnímá Božskou přítomnost a přenáší ji svým bratrům - lidem.

Zapomenuté příběhy
Mince
...Padne-li strana s hlavou císaře, budeme bojovat. Padne-li strana druhá, vzdáme se. Ať už však bohové určí jakkoli, budeme jednotni a podrobíme se jejich vůli.

Rytíři a bojovníci 
Dávní válečníci měli jednu společnou vlastnost: dávat přednost boji za prosazení spravedlivé a čestné věci, které hluboce věřili, před vlastním fyzickým životem. Nebojovali za sebe sama, pokud nebyla přímo uražena jejich čest, ale za cíle a ideje, které většinou přesahovaly život jednoho člověka. Samotný boj byl pro ně posvátnou věcí.

Etika
Potřeba dobrých lidí 
...Pro člověka není většího nepřítele, než je druhý člověk, když je špatný, ani lepšího přítele a pomocníka, než je druhý člověk, když je dobrý.

Zdraví
Vůně, tajemná duše rostlin 
Již od prvopočátků lidské společnosti se aromatické látky používaly při různých rituálech a náboženských ceremoniích. Byly prostředkem kontaktu mezi bohy a lidmi, byly výrazem čistoty, harmonie duše, vzestupu směrem vzhůru.

Po stopách moudrosti
Konfucius
Konfucius, filosof staré Číny, ukázal cestu, jak znovu obnovit v rámci státu harmonické uspořádání, jak znovu najít soulad mezi politikou ve společnosti a etikou jednotlivce, jak znovu dosáhnout svornosti a vzájemné úcty mezi lidmi.