Athény 1992 - Mezinárodní kampaň za úctu k lidským bytostem

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Athénách v Řecku 17. dubna 1992, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
MONA na celosvětové úrovni odsuzuje zneužívání civilního obyvatelstva jako rukojmí při teroristických a válečných akcích.
Z druhé strany Valné shromáždění konstatuje, že se na západě objevil "pseudo-humanismus", který zneužívá humanitární pomoci k vymývání mozků. Žijeme v období, v němž se nedbá na opravdové preventivní působení a nebojuje se proti důsledkům vyvolaným násilím, odmítá se dojít k jádru problémů, jež jsou jejich původem, a převzít skutečnou odpovědnost, a proto tato pomoc není ničím jiným než maskou a všeobecně odpovídá ustavičné bezmocnosti. Protože pokud se tyto činy neodsoudí, bude možné v jistých zemích konstatovat, že vzniká určitá spoluvina, včetně té nedobrovolné, na terorismu, občanských válkách, koncentračních táborech a veškerém násilí páchaném proti lidským právům.
V důsledku toho MONA dospěla k rozhodnutí vyhlásit mezinárodní kampaň s cílem podporovat uvědomování si skutečných humanistických hodnot a úcty k lidským bytostem.
MONA bude podporovat rozvoj aktivit uskutečňovaných v rámci kampaně za rehabilitaci filosofa a myslitele Giordana Bruna, neboť konstatovala v průběhu roku 1991 úspěch těchto akcí, jelikož v Latinské Americe a v Evropě bylo dosaženo toho, že veřejné kruhy pojmenovaly ulice a náměstí podle Giordana Bruna.
To dokazuje zjevnou schopnost členů Nové Akropolis žít autentické hodnoty, což může přispět k tomu, aby se objevily skupiny lidí, jež budou chtít hájit tyto hodnoty v duchu ušlechtilosti a účasti.