Přejít k hlavnímu obsahu

Antika v Brně

Datum
Úterý, 14. srpna 2018 0:00
Někdy je třeba se zastavit ...
... a podívat se vzhůru

Denně chodíme nebo jezdíme rušnými ulicemi města, ve kterém žijeme, ale málokdo si najde čas, na chvíli se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Cílem vycházky nazvané „Antika v Brně“ bylo projít se městem a poznat ho z trochu jiného úhlu pohledu. Účastníci si poslechli výklad o proměnách Brna v 19. a na začátku 20. století, kdy se architekti, stavitelé a projektanti inspirovali nejen antikou, ale i renesancí a dalšími uměleckými slohy. Byla to příležitost být o trochu pozornější než obvykle, podívat se nahoru k nebi, pozorovat fasády a vnímat krásu, která je kolem nás. Měli možnost obdivovat bohatou výzdobu fasád nejvýstavnějších brněnských domů a mnozí žasli nad nejrůznějšími detaily, kterých si dříve nevšimli, i když v Brně žijí už mnoho let.