Alchymie, filozofie transformace

Středa, 27. Březen 2019 18:00
Přednáška s videoprojekcí

Alchymie je vědou, jejímž cílem je pochopit svět a člověka jako jeho součást. Snahou alchymistů bylo nalezení tzv. „kamene mudrců“. Klíčem je poznání a ovládnutí sebe sama skrze tři fáze alchymistického díla. Transformace olova ve zlato tak z psychologického hlediska symbolicky představuje rozvoj nejlepších potenciálů a vnitřních hodnot člověka.

Kde: 
Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň
Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)