Albacete 1999 - Ochrana lidských práv

DEKLARACE VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Na Valném shromáždění Mezinárodní organizace Nová Akropolis (MONA), které se konalo v Albacete ve Španělsku 2. března 1999, byla přijata následující deklarace:
VŠEOBECNÁ DEKLARACE:
A) Podporovat ve všech státech činnosti v rámci humanitární pomoci, zvláště pro méně rozvinuté nebo rozvojové státy.
B) Uskutečňovat činnost v takových státech, které utrpěly přírodními katastrofami, formou organizace zásilek humanitární pomoci.
C) Pokračovat s podporou činností směřujících k ochraně a záštitě lidských práv v rámci Dekády Organizace spojených národů pro výchovu k lidským právům vyhlášené od roku 1995 do roku 2005.
D) Podporovat činnosti, které vedou k povznesení důstojnosti okrajových skupin, podněcujíce úctu k rasovým, kulturním a náboženským menšinám.
E) Pokračovat s projektem Giordano Bruno na podporu svobody myšlení a v souladu s řadou aktivit, které MONA uskutečňuje, a jelikož v roce 2000 vzpomeneme čtyřsté výročí jeho úmrtí, uskutečňovat aktivity k uctění jeho památky.