Přejít k hlavnímu obsahu

Co říká Platon o kráse?

Image
Co říká Platon o kráse?

On-line přednáška

Čtvrtek, 27. června 2024 od 19 hodin

Platon hledá odpověď na to, co je krása, v mnoha svých dialozích. Spojuje ji s hlavními archetypálními idejemi, s Dobrem, Pravdou a Spravedlností, protože tvrdí, že všechno, co je dobré, pravdivé a spravedlivé, je zároveň i krásné. Proto skutečnou Krásu nelze oddělit od Dobra. Nemá však na mysli nějakou fyzickou podobu krásy, nýbrž Krásno samo o sobě, věčné a dokonalé, k němuž je možné se přiblížit svojí vyšší částí duše. Pak naše duše může z tohoto krásna čerpat inspiraci a učit se, aby jej dokázala vkládat do všech věcí a činností, které v životě děláme. 
Vysvětluje, že „všecky krásné věci jsou krásné Krásnem“, neboli svojí účastí na Krásnu. Čím více tohoto Krásna je ve věci obsaženo, tím více se nám jeví krásné, tím více toto Krásno skrze něj prosvítá a promlouvá k naší duši. Na začátku se toužíme obklopit krásnými věcmi a lidmi, ale následně toužíme po kráse v duších a ta nás přivádí k samotné ideji Krásy.
Platon tuto ideu Krásna umisťuje do světa Idejí, archetypální úrovně univerza, která je vzorem projevenému fyzickému světu. Dokonalé ideje se v projeveném světě odrážejí tak, že jsou ukryté v hlubokém nitru věcí a zabarvují je svojí silou. Čím lépe rozumíme světu Idejí, tím lépe chápeme svět kolem sebe. A jak Idejím porozumět? K tomu nám poslouží filozofie – láska k moudrosti, která obsahuje hnací sílu (lásku) k poznání, jež nás dokáže přiblížit opravdovým archetypům.

Vstup volný

Odkaz na přednášku bude 27. června 2024 od 19 hodin k dispozici na našem kanálu na YouTube.

Pokud byste měli technické potíže, prosíme o komunikaci těmito cestami:

e-mail: prednasky@akropolis.cz
tel: 608 501 040
messenger FB Nová Akropolis Česká republika