Přejít k hlavnímu obsahu

Cesta srdce: Setkání s Buddhou a Sokratem

Image
Cesta srdce

Přednáška s videoprojekcí

Moudrost, kterou napříč dějinami hledali mnozí filozofové a celé civilizace, nelze nalézt bez Lásky, onoho hlubokého citu spojujícího člověka s pravdami dotýkajícími se podstaty samotného života a jeho smyslu. Naše praktická mysl se spíše zaměřuje na získání a zapamatování si konkrétních znalostí, bez kterých bychom nemohli vykonávat naši profesi či obstát v každodenním životě s jeho četnými potřebami. Avšak známe vždy smysl všeho, co se učíme a děláme? Rozezní se v nás občas tichý hlas, jenž nás vybízí k hlubšímu zamyšlení? Srdce, hlas naší vyšší mysli a svědomí, nezůstává nikdy tiché, ale snaží se s námi navázat spojení. Zpočátku je tento hlas téměř neslyšitelný, ale čím více mu nasloucháme, tím zřetelněji jej slyšíme a chápeme jeho rady.
Na cestě k odhalení moudrosti našeho srdce se seznámíme s učením dvou význačných mudrců západní a východní filozofie, kteří se jím dotýkali hluboké podstaty člověka. Dávali mu do rukou praktické nástroje k řízení vlastního života, k nalezení důstojnosti, k osvobození se od bolesti a k rozvoji vždy platných lidských hodnot neboli ctností. Vydejme se společně prozkoumat dodnes platné a v každodenním životě aplikovatelné Buddhovy „Čtyři vznešené pravdy“ a Sokratovu „Maieutiku“ s cílem probudit naši skutečnou vnitřní sílu.

Rezervace místa na přednášce