Přejít k hlavnímu obsahu

Carl Gustav Jung - předběžná rezervace

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung, zakladatel analytické psychologie, nabyl přesvědčení, že svět duše je stejně skutečný jako ten hmotný a že kromě prožitků v bdělém stavu může člověk využít i nevědomé elementy, jako jsou sny či archetypální obsahy mýtů.   
    
Toto poznání je pak možné využít nejen k léčení nemocí duše, ale také k neméně důležitému procesu, kterým je sebepoznání a osobní rozvoj. Jung se pokusil vytvořit mosty mezi světy, které se do té doby zdály neslučitelné.   
    
Vydejme se spolu alespoň na kousek cesty za poznáním duše, kterou nám ukázal.

 

 

 

 

 

 

 

Obsah kurzu:

Život C. G. Junga a základy psychologie

  • Pojetí člověka – vědomí, osobní nevědomí, kolektivní nevědomí
  • Přátelství a spolupráce se Sigmundem Freudem - psychoanalýza
  • Individuace

Rozvoj osobnosti a psychologické typy

  • Typy zaměření: extraverze, introverze
  • Funkční typy: vnímání, intuice, myšlení, cítění

Symboly, mytologie a alchymie

  • Analytická psychologie
  • Archetypy, symboly a mýty

Přihláška:

K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář.   
Na základě Vašeho požadavku Vám rezervujeme místo.   
Jakmile se kurz naplní, budeme Vás informovat prostřednictvím mailu.   
Termín kurzu se budeme snažit stanovit s ohledem na možnosti účastníků.   
Do přihlášky můžete poznamenat, který den v týdnu a hodina by Vám nejlépe vyhovoval.   
 

 

 

Souhlasím, aby Nová Akropolis z.s. používala mé osobní údaje pro účely zasílání informací o jejích aktivitách, kurzech a k akademickým účelům. Sdružení se zavazuje nepoužívat tyto údaje ke komerčním účelům a nepředávat je dalším institucím (zásady ochrany osobních údajů).