Aztécký kalendář


Aztécký kalendář
Aztécký kalendář

Našli bychom jen velmi málo lidských děl, která jsou tak komplexním výtvorem, že z nich lze při dostatečných znalostech vyčíst minulost, přítomnost i budoucnost. Národy Mezoameriky v hlubinách dějin zpracovaly svůj symbolický koncept světa a definovaly zákony jeho fungování, skrze které se snažily naplnit v individuálním i kolektivním smyslu své životy. Aztécký kalendář, jako nejmladší a nejznámější verze těchto pojetí, která se dědila skrze dějiny i mezi národy, v sobě snoubí úžasnou úroveň matematických znalostí, pochopení zákonitostí pohybu nebeských těles i symbolickou rovinu ozřejmující vztah velkého světa hvězd a malého světa lidí. Podle tohoto pojetí má každá část světa, každá bytost, odpovědnost za to, v jakém světě žijeme. My lidé jsme tedy důležitými spolutvůrci budoucnosti nejenom naší, ale i té, týkající se našeho světa, planet a hvězd samotných. Za pomoci rozličných barev aztéčtí kněží každý nový den na svém kalendáři vybarvili v souladu s jeho charakteristikami. Tento kalendář umožňoval poznat to, co bylo, i odhadnout, co nám čas přinese prakticky do nekonečna, nebo alespoň pro dobu, kdy budeme žít ve světě takovém, jak jej známe. Nebylo to pojetí fatální, pouze umožňovalo připravit se na různé aspekty, které život přináší, podobně jako my využíváme předpověď počasí. Aztécký kalendář nám umožňuje i přes propast času pohlédnout do tváří Aztéků a snad alespoň trochu pochopit příčiny jejich činů i hloubku důvodů, které je poháněly.
 
Podrobnosti o přednášce v jednotlivých městech naleznete na odkazech:
BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Zlín.

Rezervace místa na přednášce