Alchymie, filozofie transformace


Alchymie, filozofie transformace
Alchymie, filozofie transformace

Přednáška s videoprojekcí
Alchymie je dnes často vysmívána, ale ve své době byla významným oborem poznání. Zkoumala nejenom přírodu a to, jak v ní věci fungují, ale důležitým objektem jejího zájmu byl člověk. Hledala odpovědi na otázky kým je, proč je na světě i to, kam směřuje a co může udělat proto, aby své přirozené předurčení naplnil.
Existovalo i mnoho podvodníků, ale opravdového alchymistu zajímalo odhalení přírodních zákonů, které se snažil využít ve prospěch lidí, jako například Paracelsus při výrobě léků. Poznání těchto zákonů však mělo sloužit také k poznání a rozvoji toho, který zkoumá, toho, kdo hledá dokonalost nejen ve světě kolem sebe, ale hlavně se jí snaží dosáhnout u sebe. 
Skutečný alchymista vždy pracoval na své vlastní transformaci, tedy vyvíjel snahu stát se lepším člověkem. Transformoval své neřesti na ctnosti, čistil olovo svého těla a duše, aby své vědomí mohl pozvednout ke zlatu nesmrtelného ducha. Tehdy se stal z člověka pozemského člověkem nebeským, který harmonicky sjednotil všechny své složky a zároveň sebe sama sjednotil s přírodou, s Univerzem, protože poznal kým je a jaké je jeho místo ve světě.
Alchymie byla spojením vědy a víry. Věda a poznání byly pevnými schody, o které se alchymista opíral, víra dávala energii k postupu a zároveň vytyčovala cíl, kterým nebylo ovládnutí světa, ale sebe sama, protože světu vládnout nelze, ale sobě ano.

Podrobnosti o přednášce v jednotlivých městech naleznete na odkazech:
BrnoHradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín.

Rezervace místa na přednášce