Mezinárodní ředitelé

Filozofie Kultura Dobrovolnictví Zakladatel Mezinárodní ředitelé Mezinárodní rezoluce Zakladatelka NA v ČR Ředitelka NA v ČR Spolupracujeme

Mezinárodní ředitel
Carlos Adelantado Puchal

 


Carlos Adelantado Puchal
Carlos Adelantado Puchal

Carlos Adelantado se narodil v Castellónu (Španělsko) 1. ledna 1964.

Absolvoval studium filozofie na univerzitě, a když mu bylo 19 let, přivedl ho tento zájem do filozofické školy Nová Akropolis v jeho městě, kde se s nadšením zapojil studia a do činnosti organizace. Poté byl více než 23 let pověřen vedením tohoto sídla a během této doby inicioval v Kulturním centru Castalia kulturní a sociálně dobrovolnické projekty. Byl rovněž odpovědný za koordinaci sídel Nové Akropolis v regionu Levante.

Během celé této doby se věnoval studiu a výuce filozofie a získal titul „Especialista en Filosofía de Oriente y Occidente“, udělený Mezinárodní organizací Nová Akropolis se sídlem v Bruselu.

Více než 30 let přednáší látku z různých oblastí programu studia filozofické školy Nová Akropolis. Též se účastní kongresů a konferencí, na nichž především zdůrazňuje způsob, jak filozofii uvádět do praxe a její nezbytnost pro správné zaměření se na problémy současného světa.

V roce 2013 se přestěhoval do Madridu, kde byl pověřen vedením centrály Nové Akropolis ve Španělsku a zastával další odpovědnosti na národní úrovni. Podporuje rovněž aktivity, které mají za cíl šíření bohatého historicko-uměleckého odkazu města Madrid, stejně jako další projekty z oblasti kultury.

V roce 2017 byl jmenován zástupcem Mezinárodní ředitelky MONA a v roce 2020 Mezinárodním ředitelem, což je funkce, kterou v současnosti zastává.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestná ředitelka
Delia Steinberg Guzmán
 


Delia Steinberg Guzmán
Prof. Delia Steinberg Guzmán

Narodila se 7. ledna 1943 v Buenos Aires (Argentina). V roce 1972 se přestěhovala do Španělska a o rok později získala španělskou státní příslušnost.

Studium a diplomy
Již v raném dětství začala studovat hudbu a v sedmnácti letech absolvovala Státní hudební konzervatoř v Buenos Aires jako učitelka klavíru a skladatelka.
Několik let studovala a zdokonalovala se u argentinské klavíristky Flory Nudelman a později u ruského mistra Huberta Brandenburga.
Na Univerzitě v Buenos Aires obdržela akademický titul z filozofie.
Její zájem o kulturu a vzdělávání jako o prostředky osobního rozvoje ji přivedl ke studiu dalších oborů. Absolvovala odborné kurzy archeologie, historie, dějin hudby, bioenergetické medicíny a dalších přírodních terapeutických metod.

 


Delia Steinberg Guzmán
Prof. Delia Steinberg Guzmán

Hudební aktivity
První veřejný koncert měla v deseti letech a od té doby byla často vybírána k účasti na klavírních recitálech pořádaných různými organizacemi, jako jsou Asociación Cristiana de Jóvenes, Jóvenes Concertistas Argentinos, Ateneo de Cultura Artística, Nuevos Valores Musicales, Asociación Harmonicus, Odbor kultury Ministerstva školství Argentinské republiky, Promociones Musicales a dalšími, a to jak veřejnými, tak i soukromými.
Měla mnoho koncertů v různých koncertních sálech stejně jako v rozhlase a v televizi, které byly vždy výborně hodnoceny v tisku, a to jak v Argentině, tak i v dalších státech Ameriky.
Při příležitosti 30. výročí úmrtí Maurice Ravela se spolu s dalšími umělci a novináři účastnila oslavy k poctě tohoto zesnulého umělce, kterou 7. července 1967 uspořádal institut Centro Argentino de Ingenieros.
V roce 1988 na podporu studia hudby založila na mezinárodní úrovni Institut Tristan, v němž vyučuje hru na klavír. V současné době Institut Tristan působí ve Španělsku, Brazílii, Francii, Izraeli, Rakousku a Německu, všude s řadou významných vzdělávacích aktivit.
Od téže doby také vede ve Španělsku kurzy hudebního vzdělávání, ze kterých můžeme zdůraznit ty, které jsou věnovány dílu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, R. Wagnera, F. Chopina a R. Schumanna.
Aby mohla propagovat nové hodnoty hudby, založila v roce 1982 Mezinárodní klavírní soutěž, která nese její jméno. Je součástí odborné poroty a dává impulz k rozvoji kariéry mladých hudebních profesionálů. Mezinárodní klavírní soutěž Delie Steinberg se každoročně koná v Madridu (Španělsko) a účastní se jí mladí klavíristé z celého světa.

Výuka a výzkum
V roce 1966 začala studovat komplexní studijní plán filozofické školy Mezinárodní organizace Nová Akropolis pod vedením jejího zakladatele (profesor Jorge Angel Livraga). Později se připojila k vyučujícím této instituce a přednášela látky z dějin filozofie, filozofie morálky, symbolismu, dějin náboženství, východní filozofie, psychologie, metafyzické estetiky, rétoriky, a obecně všechny, které jsou zahrnuty do programu studia této instituce, a vypracovala k nim také pedagogické příručky.
Svou práci učitelky také rozšířila o kurzy vzdělávání dalších učitelů a pedagogů v Nové Akropolis.
Vedla kurzy, přednášky a semináře v různých státech Evropy, Ameriky a Asie na témata jako: „Starodávné civilizace a jejich společné prvky“, „Bolest a její příčiny“, „Esoterické tradice o původu člověka a vesmíru“, „Klíče k astrologii“, „Filozofie pro život“, „Nejistota mladých“, „Astrologie a psychologie“, „Egypt: myšlení, život a náboženství“, „Iniciační cesta Santiaga“, „Odkaz templářů“, „Metafyzická krása ženy“, „Tradice a čas“, „Muzikoterapie“, „Chromoterapie“ a mnohá další.
V roce 1977 ve Španělsku založila a po dobu 25 let podporovala Literární soutěž povídek. Spolu s významnými představiteli tohoto literárního stylu byla rovněž součástí poroty.
Od roku 1972 do roku 1991 byla ředitelkou Nové Akropolis ve Španělsku a během těchto let se kulturní aktivity Nové Akropolis rozšířily do více než třiceti měst tohoto státu.
V této době rovněž podporovala pedagogickou a výzkumnou činnost v různých oblastech:
•    Pro děti a dospívající: tábory, výlety, vyprávění příběhů, úvodní workshopy do filozofie jako nástroje výchovy atd.
•    Medicína a celostní terapie s programy nepřetržitého vzdělávání a výzkumu pro lékaře, zdravotnický personál, terapeuty apod., se semináři o akupunktuře, laseroterapii, homeopatii, magnetoterapii, bioenergetice atd, pořádanými uznávanými odborníky.
•    Sociální aktivity: dobrovolnické kurzy a dílny s aktivní účastí v ekologických programech, v oblasti sociální pomoci, pomoci v případě nehod a katastrof, v útulcích pro zvířata, to vše ve spolupráci s oficiálními organizacemi.
A všechny tyto aktivity s národním i mezinárodním dosahem.
Od roku 1975 do roku 1991 byla také koordinátorkou činnosti Nové Akropolis v rámci celé Evropy. V roce 1991, po smrti zakladatele Nové Akropolis, profesora Jorge Angela Livragy, byla zvolena mezinárodní prezidentkou této organizace, byla tedy pověřena vedením Nové Akropolis a koordinací její výchovné a vzdělávací činnosti ve všech státech světa, kde se tato asociace nachází.

Publikace
V časopisech a novinách publikovala množství článků na témata vztahující se k filozofii, hudbě, dějinám a kultuře všeobecně.
V roce 1972 založila španělský časopis „Cuadernos de Cultura“, byla jeho šéfredaktorkou a publikovala v něm množství svých článků a tematických cyklů jako „Mezi námi“, „Na konci dne“, „Něco k vyprávění“ nebo „Zeptejme se“, věnovaných podpoře praktické aplikace filozofie v každodenním životě.
Od roku 2000 je zároveň šéfredaktorkou kulturního časopisu „Sfinga“, který má mnoho čtenářů ve Španělsku i v latinskoamerických zemích.

Vydané knihy a příručky:
Napsala více než třicet knih a příruček o praktické filozofii, psychologii, dávných civilizacích, astrologii atd., z nichž uvádíme:
•    Hry Mayi (Madrid, 1. vyd. 1980, 2. vyd. 1982)
•    Dnes jsem viděla (Madrid, 1. vyd.)
•    Řekli mi, že (Madrid, 1. vyd. 1984), vyšlo v češtině
•    Každodenní hrdina (Madrid, 1. vyd. 1996, 2. vyd. 2002), vyšlo v češtině
•    Láska platonická, láska sexuální (Lima, 1998)
•    Proč věřit v reinkarnaci? (Lima, 1999)
•    Důvod dívat se na život s optimismem (Lima, 1999)
•    Umění volby (Lima, 2002)
•    Metafyzická krása ženy (Lima, 2002), vyšlo v češtině
•    Duše ženy (Madrid, 2002), vyšlo v češtině
•    Svoboda a neúprosnost (Madrid, 2002)
•    Charakter podle hvězd (Madrid, 2002), vyšlo v češtině
•    Praktický esoterismus (Madrid, 2002)
•    Život po smrti (Madrid, 2002)
•    Filosofie pro život (Madrid, 2005), vyšlo v češtině 
•    Co děláme srdcem a myslí? (Madrid, 2005), vyšlo v češtině
•    Jsem skutečně svobodný? (Lima, 2005)
•    Myšlenky (Lima, 2007)
Všechny tyto publikace vyšly ve španělštině a byly přeloženy například do francouzštiny, angličtiny, němčiny, turečtiny, chorvatštiny, ruštiny, češtiny, portugalštiny, řečtiny a dalších jazyků.
Od roku 1995 řídí též vydávání Ročenky obsahující souhrn aktivit uskutečněných Novou Akropolis ve čtyřiceti osmi zemích, kde má zastoupení. Ročenka reflektuje konkrétní aktivity organizace a její účast na životě společnosti v oblasti kultury, ekologie, hudby, lékařství, bojových umění a sociální problematiky s duchem jednoty a rozmanitosti, který ji charakterizuje a pod jehož impulsem a na jehož naplňování pracuje už více než šedesát let.
Ročenka aktivit se vydává ve španělštině a v angličtině a je k dispozici celosvětově jak jednotlivcům, tak i institucím.

Uznání
Za svou práci ředitelky Nové Akropolis obdržela v roce 1980 od Akademické Společnosti pro výchovu a podporu akreditované Francouzskou akademií Stříbrnou medaili za umění, vědu a literaturu.

Rozhovor s Delií Steinberg Guzmán