Nová Akropolis >> O Nové Akropolis >> Principy

 
 
Co je Nová Akropolis

Nová Akropolis je Mezinárodní organizace, která nabízí ideál trvalých hodnot, jež prospívají individuálnímu a kolektivnímu rozvoji prostřednictvím řady filozofických, kulturních a dobrovolnických aktivit. Založil ji v roce 1957 v Buenos Aires (Argentina) historik a filozof prof. Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930 - 1991).

Zakládající principy

1. Bratrství

Podporovat ideál mezinárodního bratrství, založený na úctě k lidské důstojnosti, bez ohledu na rozdíly rasové, pohlavní, kulturní, náboženské, sociální a další.

Je zapotřebí podporovat úctu k identitám a tradicím, a zároveň upevňovat jednotu navzdory rozdílům, harmonizovat osoby, myšlenky a city v obohacujícím a otevřeném soužití. Tento ideál bratrství nachází svou sílu spíše v tom, co nás sjednocuje, než v tom, co nás rozděluje. Opírá se o poznání univerzálních hodnot, které tím, že ctí rozmanitost, přesahují osobní zvyky a místní návyky a spojují se ve společných etických principech, vlastních důstojnosti každé lidské bytosti. Tento ideál podporuje respektování a uplatňování lidských práv, stejně jako i poznání jednotných principů univerzální etiky.

2. Poznání

Podněcovat lásku k moudrosti prostřednictvím srovnávacího studia filozofií, náboženství, věd a umění s cílem přispět k poznání člověka, zákonů přírody a univerza.

Láska k pravdě a poznání vycházejí z oprávněné touhy rozvíjet vlastní rozvahu a pochopení světa a sebe sama. Filozofii chápeme jako osu spojující různá hlediska a proudy lidského poznání.
Filozofie dokáže sjednotit prameny minulosti a současnosti v globální, široké a integrační vizi a přeměňuje ji na opravdový pohon pokroku, který se snaží nejen zkoumat životní cesty, nýbrž proniknout hlouběji do jejich cílů, a který usiluje o sjednocení všech aspektů vědění a zkušeností.

3. Rozvoj

Rozvíjet to nejlepší z lidského potenciálu, podporujíc realizaci člověka jako jednotlivce a jeho zapojení do společnosti a přírody jako aktivního a vědomého článku, aby zlepšoval svět.

Naše práce prospívá zlepšování jednotlivců, kteří udržují rozvoj společnosti. Člověk dosud vlastní velký latentní potenciál. Poznat ho a rozvíjet ho prospívá jednomu ze základních pilířů samotného života a pramenu trvalé spokojenosti. Cílem každého člověka je dosažení souladu mezi myšlenkami, city a činy. Vyvážené a celkové rozvíjení sebe sama a uskutečňování nejlepších kvalit a hodnot naší lidské přirozenosti jsou pravděpodobně jedinou zárukou, která vede k lepšímu světu.

Symbolismus jména

Akropolis ve starobylém Řecku označovala nejvyšší část města. Tam se navazovalo spojení mezi viditelným a neviditelným. Jedná se o symbolické místo pro naši imaginaci, která nás nabádá, abychom vystoupili do toho, co je v nás nejvyšší. Věříme, že současný svět potřebuje nové akropolis, nikoli postavené z kamene, nýbrž z lidí, vztyčené v srdcích našich měst, abychom vnitřně rostli a obnovili hlubokomyslná pouta s ostatními a s přírodou.

 

Nová Akropolis

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu