Nová Akropolis >> O Nové Akropolis >> Ředitelka NA v ČR

 


SLAVICA KROČA

Narodila se v roce 1958 v Pule v Chorvatsku.
Ukončila Filozofickou fakultu v Zagrebu. Pracovala v Univerzitní knihovně, ve Škole cizích jazyků a na Filozofické fakultě v Zagrebu, kde učila cizince chorvatštinu. Od roku 1985 žije v České republice, kde založila Mezinárodní organizaci Nová Akropolis. Absolvovala specializaci z překladatelství a tlumočnictví a v roce 1988 získala titul doktor filozofie na Karlově Univerzitě v Praze.
Specializuje se na filozofické doktríny starověku. Byla šéfredaktorkou časopisu Zrcadlo kultury. Je autorkou různých esejů a článků. Překládá ze španělštiny knihy a články.

 Publikace
Zrcadlo filosofie. Kniha esejů. Vydavatelství Nová Akropolis, Praha, 2005.
Přeložila do češtiny díla zakladatele Nové Akropolis, profesora Jorge Angela Livragy a díla současné mezinárodní ředitelky organizace, profesorky Delie S. Guzmán.
Vede a pořádá množství seminářů a kongresů, jak v České republice, tak i v dalších státech, zaměřených na filozofii, dobrovolnictví, ekologii aj.

 Uskutečněné studium
Vystudovala Filozofickou fakultu v Zagrebu.
Složila doktorandské zkoušky z literatury, filozofie a psychologie na Karlově Univerzitě v Praze.
Mluví česky, chorvatsky a španělsky, rozumí anglicky a italsky.

 Práce v Mezinárodní organizaci Nová Akropolis
PhDr. Kroča vstoupila do Nové Akropolis v roce 1981 v Chorvatsku. V této filozofické škole úspěšně absolvovala program studií, v němž se věnovala zkoumání v oblasti psychologie, východní a západní filozofie, symbolismu a historie.
Jako ředitelka Nové Akropolis v České republice vyvíjí bohatou vzdělávací činnost, vede přednášky a kurzy v různých městech tohoto státu, jakož i ve městech států bývalé Východní Evropy.

Je autorkou množství článků a esejů, což umožnilo rozvoj aktivit Nové Akropolis: pořádání přednášek a kurzů v oborech filozofie, psychologie, symbolizmu, historie, humanizmu. Podnítila práci dobrovolníků prostřednictvím sociálních aktivit pro nemocné a opuštěné děti, důchodce a uprchlíky. Dala impulz pro pořádání množství ekologických aktivit, pro zájmovou činnost v Ateliéru „Minerva“, který ručně vyrábí archeologické reprodukce z celého světa, a také pro probuzení zájmu o přírodní medicínu.
 

Nová Akropolis

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu