Nová Akropolis >> O Nové Akropolis >> Zakladatel

 


Profesor Livraga byl italské národnosti a narodil se v Buenos Aires v roce 1930. Studoval medicínu, dějiny umění a filosofii na Universitě v tomto městě. Zemřel v Madridu v roce 1991.
Jak sám v 50. letech výstižně popsal, jeho projekt spočíval ve vytvoření Filosofické Školy "na klasický způsob", v níž se budou vyučovat poznatky o různých duchovních a filosofických tradicích lidstva, a takto se znovu získá klasický ideál Filosofie jako prostředku pro lidštější a úplnější existenci.
Během svého života se profesor Livraga věnoval podpoře bratrství mezi jednotlivci a národy, bojoval s materiální a morální bídou svých současníků a hájil svobodu vyznání a projevu všude tam, kde shledal, že jsou ohrožené.
Uveřejnil nejrůznější díla: studie o starodávných kulturách a civilizacích, romány, filosofické eseje a úvahy o současném světě a stejně tak i množství článků. Jeho práce byla mimo jiné oceněna udělením Kříže Paříže za umění, vědy a literaturu v roce 1976 a jeho přijetím za člena do Burckhardtovy Akademie. V roce 1951 obdržel první Státní cenu poezie v Argentině.
Svůj život věnoval službě humanistickému ideálu, který inspiruje a oživuje Kulturní asociaci Nová Akropolis, a po své smrti odkázal veškerý svůj majetek této instituci: svůj rodný dům a svou osobní sbírku uměleckých předmětů pro vytvoření muzea.

 Díla
V dílech Jorge Angela Livragy, která mají zřejmý pedagogický smysl, je patrný záměr přiblížit poznání a filosofii celé veřejnosti. Proto se velká část jeho intelektuálního díla skládá ze souhrnu jeho kursů a přednášek, které měl pro nejrůznější témata, i když je vždy spojovala stejná nit: potřeba probudit individuální vědomí v každé lidské bytosti…

· Lotos: 1952 (Státní argentinská cena za poezii)
· Ankor, učedník (Madrid, Edit. Cunillera, 1972)
· Alchymista: za obrazem Giordana Bruna (Madrid, Edit. Cunillera, 1974, ISBN 84-230-0041-9)
· Základy akropolitánského ideálu (Madrid, Editorial Nueva Acrópolis, 1982: Madrid, Nueva Acrópolis, 1987, ISBN 84-85982-28-2)
· Mýty XX.století (1982)
· Möassy, pes (Madrid, Nueva Acrópolis, 1990, v češtině: Praha, 2004)
· Théby (Madrid, Nueva Acrópolis, 1990, ISBN 84-85982-26-6, v češtině: Praha, 2002)
· Elementálové, duchové přírody (Barcelona, Nueva Acrópolis, 1995, ISBN 84-85982-19-3, v češtině: Praha, 2001, vyprodáno)
· Politický ideál

 Sbírky
· Magie, náboženství a věda pro 3. tisíciletí (přednášky, díly I až IV, Madrid, Nueva Acrópolis, 1982)
· Dopisy Delii a Fernandu (Madrid, Nueva Acrópolis, 1981, ISBN 84-300-4075-7)
· Nebezpečí rasismu (Madrid, Nueva Acrópolis, 1997 s dalšími autory)
· Myšlenky (Ed. Nueva Acrópolis, Madrid, 1982, ISBN 84-85982-02-9)
 

Nová Akropolis

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu