Nová Akropolis >> Na čtení >> Mytologie

 


Mgr. Ivana Hurytová
V našem běžném jazyce používáme množství rčení, přísloví a přirovnání, které mají své kořeny v mytologii a náboženství antiky. Snad si ani neuvědomujeme, kolik takových slov nebo symbolických slovních spojení existuje, a jen málokdo zná skutečné významy těch méně používaných. Nalezneme je v: biologii, lékařství, astronomii, meteorologii, architektuře, přirovnáních, rčeních aj.
 


PhDr. Slavica Kroča
„Každý člověk nosí uvnitř sebe Hrdinu, své malé obrněné Já, které každodenně bojuje ve prospěch zlepšení celku, jehož je součástí. Je to boj těžký a svízelný, avšak umožňuje stoupat po zázračném schodišti vedoucím k Duchovní hoře každého jednotlivce. A právě tento malý Hrdina nám otevírá brány k pochopení, ke ztotožnění se s hrdiny mytickými, skutečnými, legendárními nebo pohádkovými a v myšlenkách bojuje po jejich boku.“
 
 
PhDr. Slavica Kroča
Člověk odjakživa věřil v Boha či bohy, protože intuitivně tušil, že v sobě nosí božskou jiskru jako důkaz božské existence. Nelze ji sice vidět, nahmatat ani slyšet, ale takto nelze vnímat ani lásku, a přesto ji cítíme, i když ji nemůžeme jednoduše nakreslit ani popsat.
 


Mgr. Ivana Hurytová
„Prostřednictvím rituálů se lidé na okamžik vzdalují běžnému světu a stávají se planetami, hvězdami, bohy či hrdiny, kteří ztělesňují Ideál, jehož se člověk touží alespoň na okamžik dotknout…“
 


Slavko Kroča
Lidé velmi často diskutují na téma, zda je něco krásné, nebo to krásné není: obraz, socha, jakýkoli umělecký výtvor… Někdo může říci, že ano, někdo druhý, že ne. Jeden říká, že ho to oslovuje, druhý, že jeho ne. Jistá věc se v určitém okamžiku objevila, dostala svoji konkrétní podobu a promlouvá k pozorovateli. Obdobně působí i symbol a mýtus...
 


Ing. Leoš Flaitingr
Odložíme-li naši evropskou optiku, skrze niž často hodnotíme jiné, zdánlivě nepochopitelné kultury a civilizace, můžeme právem zařadit Popol Vuh mezi posvátné texty lidstva. Stejně jako další svaté knihy, i tento text vypráví o stvoření světa, země a člověka a o jeho poslání. Samotný název odkazuje na skutečnou knihu. Slovo VUH znamená kniha, papír či strom, z jehož kůry se papír vyráběl. POPOL se překládá jako shromáždění či rada. Lze také vyjít z významu slova POP, které představuje rohož, jež byla symbolem důstojnosti vůdců a vladařů. Tak můžeme Popol Vuh překládat jako Kniha rad, Kniha vladařova či Kniha starodávných (kněží, věštecká), tedy kniha velkého významu a posvátného charakteru.
 


Mgr. Aleš Gabriel
„Od pradávna existuje v každém člověku jistota, že není možné, aby nespravedlnost byla páchána donekonečna, aby zlo mělo vždy navrch. Každý národ popisuje svou jistotu v mýtech a stejně tak je tomu v Čechách a na Moravě…“
 

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu