Nová Akropolis >> Na čtení >> Osobnosti


Zobrazit záznamy: 1-10   11-13

 
 
Mgr. Aleš Gabriel
Sám Albert Einstein byl překvapen tím, jak ho mají lidé rádi, přestože velmi často vůbec nerozumí jeho teoriím. Pokusíme se poznat tohoto excentrického vědce prostřednictvím několika citátů. Věřím, že nás má co naučit, i kdyby se nám nepodařilo zcela proniknout do hloubky jeho matematicko-fyzikálních myšlenek.
 


PhDr. Slavica Kroča
Přinášíme pohled na atmosféru rudolfínské doby a osobnost císaře, alchymisty a filosofa na trůně: Rudolfa II. Habsburského. V dnešní Praze zůstalo jen málo z oněch krásných časů Rudolfovy alchymistické doby. Zůstaly zlaté koule a špice na věžičkách a zvonicích, ale duchovní zlatá Praha je rozhlodána zuby času, z nichž nejhorší stopu zanechal ten poslední, komunisticko-materialistický...
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
Byl člověkem spravedlivým a dobrým, a to nelze říci o každém. Pro nás, kteří jsme ho velice dobře znali, nám ohlédnutí za jeho životem odhaluje ducha vždy plného lásky k pravdě a spravedlnosti. Víme, že je jednodušší zakrýt nedostatky vynášením předností, ale v tomto případě nedostatky, které mohly existovat, zůstávají úplně zastíněny velikostí jeho opravdových ctností. Kdybychom je mohli shrnout do jediné, základní a konečné, řekli bychom, že to byl Člověk Idealista, se vším, co tento pojem zahrnuje: vnímání velkých Idejí – v Platonově terminologii Archetypů – a umění vnést je do tohoto světa, žít a zemřít v jejich jménu.
 
 
Ing. Leoš Flaitingr, Ing. Miroslav Huryta
U příležitosti 2400. výročí založení Platonovy Akademie
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
„...Bezvýhradná oddanost Tomu, kdo ztělesňuje povinnost, která mi připadla, a víra v moudrost (v celé to velké, tajemné, ale skutečné Bratrstvo svatých lidí) je mou jedinou zásluhou a důvodem mého úspěchu v okultní filosofii.“ H.P.B.
 
 
Jana Aksamítová
Osobnost J. A. Komenského je obvykle spojována s činností pedagogickou a už děti ve školách se učí o jeho přínosech výchově a didaktice. Plody jeho práce však vycházely z hlubokých filosofických úvah o uspořádání světa a postavení člověka v něm, o smyslu poznání a boje s nevědomostí. Autorka článku poskytuje portrét tohoto myslitele na základě některých spisů, jež se dochovaly z jeho rozsáhlého díla.
 
 
Ing. Dana Gabrielová, MUDr. Jana Hastíková
Dnes už se pravděpodobně nedozvíme, jaký byl vztah mezi Nefertari a Ramessem. Na všech vyobrazeních jsou jejich pohledy vážné a důstojné. Jeden důkaz lásky však bezesporu existuje. Na hranicích Núbie a Egypta, na břehu Nilu, u jednoho z nejstarších sídel núbijské civilizace v Abú Simbelu stojí dva chrámy neuvěřitelné krásy.
 
 
Prof. Andrija Jončić
Přinášíme portrét jednoho z největších vynálezců v dějinách, který zanechal lidstvu stovky vynálezů, z nichž množství nikdy nebylo doceněno a skutečně využito. Nikola Tesla byl výjimečnou osobností už pro zvláštní způsob své tvorby, neboť místo složitých studií a nákresů dával přednost zázračnému umění imaginace, která vychází z hlubin samotné lidské duše. Celý svůj život zasvětil svému vědeckému poslání a naplňování morální odpovědnosti vůči potřebám lidstva.
 
 
Prof. Jelena Sikirić
Postava Philippa Aureola Theophrasta Bombasta z Hohenheimu, známého jako Paracelsus, vyvolala velké zvraty na dějinné scéně 16. století. Tento lékař, filosof, alchymista a jasnovidec se nebál otřást základy ztuhlých a všeobecně uznávaných konceptů své doby, a ani mnohá nařčení z kacířství či spolků s ďáblem ho neodradila od boje proti nevědomosti a dogmatismu. Svým celoživotním dílem se tak zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti evropské renesance. První část článku popisuje Paracelsovu životní pouť a základní prvky jeho učení.
 
 
Prof. Jelena Sikirić
Uvádíme dokončení článku z minulého čísla o životě a díle Paracelsa, vl. jménem Philippa Aureola Theophrasta Bombasta z Hohenheimu. Druhá část se zabývá procesem probouzení moudrosti v člověku, pojetím medicíny jakožto umění a osobností lékaře, který má být především oddaným služebníkem přírody.
 

Zobrazit záznamy: 1-10   11-13

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu