Nová Akropolis >> Na čtení >> Společnost

 
 
Prof. Delia S. Guzmán
„Název esoterismus pravděpodobně vedl a nadále vede ke špatným vysvětlením, neboť se předpokládá, že tyto zvláštní poznatky byly ukrývány kvůli hanebným cílům nebo se jich spíše zmocnila menšina, aby je využila ke škodě slabých a nevědomých… Avšak opravdový esoterismus byl vždy chráněným a bráněným prvkem. Byl v rukou jen několika lidí, ale byl na dosah všem těm, kteří se veškerým svým srdcem rozhodli o něj usilovat.“
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
Autorka článku, prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis, se na prahu nového cyklu ohlíží zpět a zamýšlí se nad plody, které nám přineslo předcházející století. Kolik zkušeností jsme dokázali získat a jak vlastně skončily některé sny a utopie, jež ve svých počátcích vedly tisíce a milióny lidí? Jaké dědictví můžeme odkázat nadcházejícímu století a co předáme příštím generacím?
 
 
Prof. Alexander M. Warren
Je naše planeta skutečně přelidněná, nebo jen lidstvo jako celek neumí rozumně hospodařit se zdroji, které má k dispozici? V čem spočívají kořeny hladovění a chudoby u obyvatelstva v rozvojových oblastech? Je člověk schopen porozumět globálním problémům lidstva a přizpůsobit jejich účinným řešením svůj osobní život? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlí autor článku v rubrice „Společnost“.
 
 
Kamila Hermannová
V dnešní době je již očividné, že lidstvo svým neuváženým jednáním drasticky zasahuje do ekologické rovnováhy Země a že ekologická katastrofa už dávno není jen fantastickou a planou hrozbou. Do jaké míry máme ještě možnost zvrátit běh událostí a zastavit ničení planety? Do jaké míry závisí úspěch celosvětových ekologických programů na vědomé odpovědnosti každého jednotlivce?
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
„Naším úmyslem je vyjasnit rozdíl mezi přesvědčením a fanatismem, aby věci byly postaveny na své místo a aby takto mohl každý jednotlivec soudit sám sebe i ostatní podle lepších kritérií… Je velmi důležité rozlišovat tyto dva postoje, neboť přesvědčení patří filosofům a fanatismus šílencům.“
 
 
Prof. Delia Steinberg Guzmán
Termíny jako rasismus a xenofobie se staly klišé mnoha rozhovorů; lidé o nich mluví kriticky... a v horším případě je v té či oné míře aplikují. Staly se módními slovy, často postrádajícími jakýkoli smysl kromě toho, aby urážely. Do módy totiž přišly také urážky: i při nejmenší hádce je běžné přejít do útoku urážkou „rasisto“, stejně jako se před několika lety říkalo „komunisto“ nebo o něco dříve „fašisto“. Co však skutečně znamenají pojmy rasismus a xenofobie? Rasismus je přesvědčení o tom, že některé lidské rasy jsou nadřazené jiným, a že proto mají právo vládnout těm, jež jsou považovány za nižší. Xenofobie ještě více vyhrocuje tuto otázku a projevuje se jako nenávist, odpor a nepřátelství ke všemu, co je cizí, a k cizincům samotným.
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
„Je zřejmé, že společnost v úpadku přestává lidi přitahovat. Bez ohledu na to, že se trvá na opaku, všichni potřebujeme některé hodnoty, abychom se udrželi při životě. Ten, kdo převezme určitou formu přesvědčení, trvá na ní jako na modelu a vodítku. Ten, kdo nechápe a nesdílí toto přesvědčení, ho bude považovat za iracionální úchylku a bude naopak nekompromisně dbát na kritéria, která sám uznává. Nebo snad ani nemá kritéria a trápí se touto prázdnotou do té míry, že zavrhuje všechno, neboť nechce propadnout tomuto nedostatku...“
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
Proč existuje na světě tolik lidí, kteří hladoví, a zároveň je znehodnocováno tolik potravin, které nemá kdo spotřebovat? Proč existuje tolik osamělosti a smutku, když všude kolem nás jsou stovky možností rozptýlení? Proč už nedokážeme přemýšlet a rozvíjet svou mysl, když máme stále více možností, jak získávat informace o věcech kolem nás?... Prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis se ve svém článku zabývá nejen problémem hladu fyzického, ale též energetického, citového a intelektuálního.
 
 
Prof. Delia Steinberg Guzmán
Způsob života v ekonomicky vyspělých státech na jedné straně oplývá množstvím materiálních výhod, jež slouží k jeho usnadnění, na druhé straně však stále více postrádá skutečné hodnoty vyplývající z lidského soužití. Doba, v níž je možno navázat během minuty spojení s celým světem, je zároveň i dobou velkého odcizení, „velkého útěku“. Útěk od společnosti, útěk od Boha, útěk od sebe sama… To jsou témata, na která se ve svém článku zaměřuje prezidentka Mezinárodní organizace Nová Akropolis.
 

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu