Nová Akropolis >> Na čtení >> Přírodní vědy


Zobrazit záznamy: 1-10   11-12

 
 
Lucie Šrámková
Přestože v současné době na Západě někdy splývá pojem čínská medicína s akupunkturou, systém čínské medicíny je neobyčejně komplexní a akupunktura je jen její nepatrnou součástí. Diagnostické metody jsou v čínské medicíně mimořádně propracované a zabývají se i těmi nejmenšími detaily. Čínský lékař nejprve vyšetřuje pacienta zrakem, což zahrnuje celkový pohled na pacienta, jeho postoj, pohyby, způsob řeči. To vše mimo jiné odhaluje emoční stav pacienta.
 
 
MUDr. Antonio Alzina
Dříve než se soustředíme na duši, je nutno poznamenat, že pro starověké filozofy, a tudíž i pro renesanční myslitele lidská bytost nepředstavuje nerozdělitelnou jednotu, ale je tvořena různými formami projevu, těly či úrovněmi.
 
 
Prof. Georgios Alvarado Planas
„Tuším, že naše chvějící se století snad přinese kromě technologické revoluce i něco důležitějšího: náznak počátku nové úrovně lidské biologické evoluce, na jejímž konci bude matematik kráčet jednotně s básníkem.“ (Nicholas Tabakis)
 
 
Jana Kučerová
Zdraví je pro nás, ačkoli si to možná ne vždy plně uvědomujeme, jednou ze základních potřeb, díky nimž můžeme vést takzvaný plnohodnotný život, jak se dnes s oblibou říká. V knihkupectvích najdeme nepřeberné množství knih zaměřených na péči o zdraví člověka s tituly jako Zdravé tělo, Zdravý spánek apod. Co se však dnes rozumí pod pojmem zdraví?
 
 
Prof. Delia Steinberg Guzmán
Renesance, která se v 15. století objevila na Apeninském poloostrově, byla jako probuzení po dlouhé epoše středověku. Řada vynikajících osobností jako by procitla z tohoto období spánku a klidu a obrátila svůj zrak k dalším okamžikům dějin.
 
 
Antonio Alzina
Jaký byl a je postoj tradiční medicíny založené na filozofickém a ezoterním poznání lidské bytosti? Jak viděli ve starověku roli medicíny ve vztahu k životu a smrti, zdraví a nemoci či reinkarnaci?
 
 
Mgr. Aleš Gabriel
Autor tohoto článku řadu let pracuje s lidmi a s počítači. Protože mnoho otázek spojených s budoucností lidstva se soustřeďuje na počítače, bude tento článek věnován počítačům a lidem. Tedy vztahu lidí k počítačům: snům, realitě i fikci.
 


Eva Záhorňacká
„Zvířata, podobně jako lidé, projevují své city a jsou schopna vnímat okolní svět. Jejich jednání je často instinktivní, ale nemůžeme vyloučit jednání vycházející z předchozích zkušeností...“
 
 
Prof. Delia Steinberg Guzmán
Tradice vlastní většině náboženství nechápe pojem smrti jako nový stav duše, ale dává jej do souvislosti s představami, jako jsou preexistence duše, nesmrtelnost, zmrtvýchvstání, reinkarnace, transmigrace, palingeneze, metempsychóza a další… Aniž bychom se chtěli pouštět do debat o duchovní povaze člověka a o tom, které principy mohou překonat smrt těla, v krátkosti se zastavíme u těch nejobecnějších představ na toto téma…
 
 
PhDr. Slavica Kroča
Je třeba eklektickým způsobem sjednocovat to dobré a krásné bez ohledu na to, odkud to pochází a jaké to má kořeny. Musíme směřovat k tomu, co je v nás nejvyšší, k onomu nejvýše položenému místu v člověku, k Akropolis starověkého Řecka, protože tam sídlí náš duch, právoplatný král naší osobnosti ...
 

Zobrazit záznamy: 1-10   11-12

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu