Nová Akropolis >> Na čtení >> Filozofie

 


PhDr. Slavica Kroča
Říká se, že toho, co nevíme o životě a smrti, je mnohem více než toho, co víme. Jelikož nemůžeme vycházet z toho, co nevíme, je tento článek zaměřen na poznání, které nám zanechaly starodávné civilizace. Často si nepamatujeme ani na úryvky vlastního života, a proto nás nesmí překvapovat, že si"nepamatujeme"ani na životy předchozí či vlastní smrt. Filosofie se jako láska k moudrosti vždy zabývala otázkami obou těchto stran jedné mince, protože se inspirovala přírodou, v níž nic nezaniká a vše se pouze transformuje.
 


Prof. Delia S. Guzmán
V období utopií, snů a skutečností chceme mluvit o filozofii. A mluvit o filozofii znamená mluvit o mnoha věcech.
 


Prof. Delia S. Guzmán
Zdá se, že od dob, kdy Aristoteles tvrdil, že bůh je nehybný motor, se věci příliš nezměnily, i když existuje snaha je maskovat a zahalovat do prefabrikovaných schémat a pestrobarevné výzdoby, aby se odvedla pozornost jiným směrem.
 


Ing. Leoš Flaitingr
Autor článku kráčí po stopách velkého antického filosofa Seneky a zamýšlí se nad některými z problémů, jež tento stoik rozpracoval ve svých dílech. Je náš život opravdu tak krátký, že většina lidí odchází ze světa s pocitem, že nedokázali uskutečnit vše, co chtěli? Nebo jen neumíme plně využít čas, který nám byl dán a který je naším jediným opravdovým vlastnictvím?
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
Článek je překladem přepisu přednášky, která se konala v květnu 1979 v sídle Nové Akropolis v Madridu.
 


Slavko Kroča
Platon byl pro mnohé, kteří přišli po něm, vzorem skutečného filozofa. Jedni ho považovali za “božského”, zatímco druzí ho pokládali za “geniálního utopistu”. Byl zavrhován a oslavován. Jeho filozofie inspirovala mnohé myslitele, avšak to, co nejvíce přitahovalo jeho přívržence i odpůrce, je jeho koncepce filozofie založená na Idejích.
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
„Je mnoho věcí, které v tomto okamžiku postrádáme. Po pravdě řečeno, jsme chudí uprostřed přepychu a pohodlí, které nám nabízí technika ve službách skutečných či domnělých lidských potřeb. Přesto zjišťujeme, že čím více máme, tím více potřebujeme, a takto vzniká bludný kruh, který lze těžko zastavit... Proto říkáme: potřebujeme více filosofie...“
 


Jana Aksamítová
Nelze mluvit o Sokratovi bez Platona ani o Platonovi bez Sokrata. Sokrates byl Platonův učitel, který ho přivedl k filosofii. A Platon z lásky ke svému učiteli Sokrata zvěčnil ve svých dílech jako toho nejmoudřejšího filosofa. Vložil do jeho úst mnohé ze svého vlastního poznání, které získal během celoživotního putování.
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
Když mluvíme o Józe, spojujeme tuto nauku s Indií včetně samotného pojmu Jóga, který užíváme a který pochází ze sanskrtu. Přesto tato disciplína nepatří výhradně Indii ani Východu, jelikož tuto vědu pěstovaly mnohé jiné národy starověku, jako byli Peršané, Egypťané, Mayové, Řekové nebo Etruskové, i když ji nenazývaly stejně a existovaly drobné odlišnosti ve způsobu jejího provozování.
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
Tváří v tvář některým problémům, které sužují současné společnosti, bylo vypracováno množství studií o změnách, které může pocítit lidská osobnost. A je zřejmé, že toto zajímá nás všechny. Přesto je těžké a složité podat definici osobnosti, a tudíž není snadné stanovit faktory, které působí na změnu osobnosti, a zda jsou tyto faktory vnější, zda se nacházejí v lidském nitru, nebo jsou smíšené. Není ani snadné rozhodnout, zda je konkrétní změna osobnosti patologická.
 

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu