Nová Akropolis >> Na čtení >> Symbolismus

 


Ivo Ivanović
„Jeskyně představuje celistvost Universa, svatý prostor, který v menším měřítku zahrnuje celistvost světa… Z jedné strany symbolizuje materiální svět s jeho dvojím aspektem a dvěma elementy: hmotou a formou. Z druhé strany je jeskyně přírodním výtvorem, a proto je kopií a symbolem inteligibilního světa, celistvosti sil, duchovní moci.“
 


Slavko Kroča
Lidé velmi často diskutují na téma, zda je něco krásné, nebo to krásné není: obraz, socha, jakýkoli umělecký výtvor… Někdo může říci, že ano, někdo druhý, že ne. Jeden říká, že ho to oslovuje, druhý, že jeho ne. Jistá věc se v určitém okamžiku objevila, dostala svoji konkrétní podobu a promlouvá k pozorovateli. Obdobně působí i symbol a mýtus. Co vnímáme, když čteme různé mýty, když vyprávíme o symbolech? Co myslíme tím, když říkáme „to má symbolický význam“, „tento jazyk je symbolický“…? Vnímáme vnější stránku, textovou podobu, anebo vnímáme samotný obsah?
 


Kamila Hermannová
Příroda nám prostřednictvím svých projevů poskytuje množství symbolických forem, které můžeme připodobnit k tomu, co se odehrává v nitru člověka. Jedním z nich je i perla, drobná bělostná slza mořských hlubin, která se v průběhu dějin stala inspirací mnoha legend a vyprávění, neboť byla často spojována s cílem člověka na cestě do hlubin sebe sama.
 
 
Mgr. Kamila Poláková Hermannová, ředitelka Nové Akropolis v SR
„Andersen nepatří mezi běžné vypravěče, jeho vyprávění zasahuje člověka hluboko v srdci. Jeho pohádky jsou mnohdy drsné, velmi často se v nich objevuje motiv smrti a utrpení, mají nečekaný děj plný překvapivých zvratů a nejednou končí zcela neobvykle. Někdy v nás zanechávají dojem nevyřešeného tajemství...“
 
 
Lucie Šrámková
Člověk se stále více obklopuje věcmi. V současné době jsou továrny schopny vyrábět takové množství naprosto stejných kopií, jaké bylo donedávna nepředstavitelné. K mnohým věcem se pak chováme zcela lhostejně a jiné, které jsme získali za spoustu peněz, pro nás mají větší důležitost, než si zaslouží. Ve starodávných kulturách a civilizacích se více než nyní dbalo na to, aby předměty, které člověk vytváří, měly svou duši, aby každá věc byla oživena a aby její výsledná podoba byla co nejpřesnějším odrazem věčných archetypů.
 


Juan Manuel de Faramiňán Gilbert
Pohádky poskytují bohatý zdroj symbolů a představ, který je nezbytnou součástí při formování právě se probouzející mysli dítěte. Jsou cestou do světa imaginace a zásobárnou archetypálních představ lidstva, zahrnutých do tzv. základních mýtů. V článku jsou uvedeny příklady těchto mýtů, které se vyskytují v pohádkách všech kultur světa a symbolickým jazykem vyprávějí o zákonech, jež řídí bytí člověka i universa.
 


Juan Manuel de Faramiňán Gilbert
Navazujeme na 1. část článku uveřejněnou v minulém čísle. Autor pokračuje studií tří typů pohádek a na příkladech „Šípkové Růženky“, „Sněhurky a sedmi trpaslíků“ a „Rytířů krále Artuše“ vysvětluje základní symbolické prvky, které jsou společné vyprávěním a mýtům mnohých civilizací.
 

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu