Nová Akropolis >> Na čtení >> Etika

 
 
Prof. Delia S. Guzmán
„Dnes existuje množství anonymních hrdinek, které každodenně prožívají svou malou bitvu s obrovským vnitřním nasazením.“
 
 
Prof. Jorge A. Livraga
Přednáška, jejíž obsah je zaznamenán v následujícím textu, se konala roku 1988 v Madridu.
 


Prof. Delia S. Guzmán
Autorka tohoto článku se zamýšlí nad dvěma základními hodnotami, které tento svět postrádá, ačkoli obě vycházejí ze samotné podstaty člověka a jsou nezbytné pro soulad jednotlivce a jeho okolí: odpovědnost a filosofické přátelství. „Stačí se podívat na Přírodu, abychom dostali opravdovou lekci z odpovědnosti. Nic v ní, ani kámen, ani strom, ani zvíře, ani hvězda, ani galaxie se nevyhýbá svému Osudu... Přátelství je neustálý úsměv, vždy podaná ruka, pohled plný pochopení, jistá opora, věrnost, která neselhává.“
 
 
Ing. Leoš Flaitingr
Každodenně v běžné komunikaci mluvíme sami o sobě v první osobě: já chci, já slyším, já půjdu, já sám atd. Málokdy se však pozastavíme nad tím, co znamená „já sám“. Kdo je člověk „sám“? Právě na tuto otázku můžeme najít odpověď v dialogu Alkibiadés, kde docházíme ke zjištění, že „člověk sám“ není tělo, ale není to ani spojení těla a duše, nýbrž jen samotná duše. Protože tím, kdo řídí tělo a vládne mu, je duše.
 
 
Prof. Delia S. Guzmán
Muž a žena jsou stejně posvátní, dokud existuje dualita v rámci manifestace, a budou stejně posvátní, i když se dualita rozplyne do prvotní Jednoty.
 
 
Prof. Delia Steinberg Guzmán
Pochybnost týkající se volby mezi dvěma možnostmi vzniká už při výběru značky či kvality potravin pro domácnost, barvy šatů, množství peněz, které chceme utratit na to, co se nám líbí… Musíme se rozhodnout pro tu či onu školu. Musíme se rozhodnout, jak strávíme čas. Není snadné zvolit si ideálního partnera, ať už je člověk sebevíc zamilován. A pak: kde žít, kde pracovat, pokud lze práci najít, kam jet na příští dovolenou, pokud ji vůbec máme? Seznam by se protáhl donekonečna, kdyby každý přidal své vlastní otázky.
 
 
Ing. Leoš Flaitingr
Více než čtyři sta let, které již uplynuly od prvního vydání Cervantesova díla, vede don Quijote svůj boj. Boj, díky němuž se stal nesmrtelným. Boj, který ho učinil „hvězdou a zrcadlem všeho potulného rytířstva“, jak jej charakterizoval sám autor v předmluvě k tomuto svému románu. Cervantes se skrze postavy dona Quijota i Sancha Panzy dotkl něčeho nesmrtelného a společného všem lidem; jinak by nebylo možné, aby jeho román byl dodnes inspirací.
 
 
PhDr. Slavica Kroča
Právě toto je cílem rytíře. Jednou z věcí, s níž se mohlo u rytíře vždy počítat, bylo to, že jeho dané slovo platilo více než kterýkoli psaný doklad.
 


Prof. Delia S. Guzmán
„Nejhorší nemocí duše je to, že vidí věci takové, jaké by chtěla, aby byly, místo toho, aby je viděla takové, jaké jsou.“ Bossuet
 

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu