Nová Akropolis >> Na čtení >> Civilizace


Zobrazit záznamy: 1-10   11-13

 


Fernando Schwarz
Název knihy Bardo Thödol v překladu znamená „Vysvobození skrze naslouchání na úrovni následující po smrti“. V tomto díle jsou s ohromující přesností popsány stavy, jimiž prochází vědomý pricip člověka po smrti, když překračuje tři stavy zvané „přechodné či stavy nejistoty“ - Barda.
 


Alain Impellizzeri
Mnoho informací o druidech získáváme od Řeků a Římanů, na něž jejich dramatické obřady hluboce zapůsobily, a to jak v pozitivním tak i v negativním smyslu. Původní jméno druidů, dru-wid-es, znamená v překladu ´ti, kteří vidí dál´.
 


PhDr. Slavica Kroča
A přestože snad většina lidstva věří v existenci posmrtného života, který je u různých národů či náboženských skupin vyjádřen odlišnými způsoby, málo času věnujeme svým nehmotným složkám za života. Hodně se spekuluje na intelektuální úrovni o definici duše či ducha, ale v praxi se na tom pracuje málo. Naši předkové však věnovali čas a vzdělání jak tomu viditelnému, tak i tomu, čehož existenci pouze tušili.
 
 
PhDr. Slavica Kroča
Mnoho vznešených civilizací minulosti zanechalo současným turistům své památky, aby je mohli obdivovat, ale z Egypta se stal jakýsi fenomén, který všechny předčí. Tisíce, ba milióny návštěvníků cestují křížem krážem touto zemí, ať už o ní něco vědí či nikoli. Navštívit Egypt je snem kdekoho a často je to sen neuskutečnitelný.
 
 
PhDr. Slavica Kroča
Mnoho je věcí mezi nebem a zemí, které člověk ještě neví nebo věděl a zapomněl. Mnoho je věcí, které člověk miluje, těší se na ně a touží po nich. Mnoho je však i takových, kterých se bojí a odmítá na ně i myslet.
 


Brigitte Ludwig
V počátcích byl I-ťing knihou beze slov, šlo o posloupnost 64 znaků nekonečných významů. V průběhu staletí vznikly a byly připojeny různé interpretace a komentáře, aby následně vytvořily impozantní dílo. Jako mnoho jiných posvátných knih má i I-ťing více klíčů výkladu: matematický, kosmologický, historický, lidský, a především etický, kde nalézáme ve zkratce moudrost taoistů i principy konfucianistů. I-ťing je živou bytostí plnou mystérií, která se při jeho studiu postupně odhalují, i když z mnoha jiných aspektů zůstává rozhodně zahalený, utajený.
 
 
Antonín Vinkler
´Už pro staré Řeky byla země kolem Nilu (Aigypthos) tajemstvím a záhadou, a to včetně těchto staveb. Ve spojení s pyramidami se dodnes řeší základní otázky: Jak jsou staré? Kdo a jakým způsobem je postavil? Jaký byl jejich účel?...´
 


Petra Pavlíčková
Článek vykresluje jedno z vrcholných období dějin antiky, kdy státník Periklés za svého působení přeměnil Athény na skutečné duchovní, politické a kulturní srdce antického světa. Jeho výrok „Budeme udivovat současníky i potomky“ už historie právem potvrdila a platí dodnes.
 


PhDr. Slavica Kroča
Článek nás zavádí do doby, která pro Evropu představovala epochu skutečného světla. Ať už to bylo v umění, ve vědě, politice či filosofii, do všech polí lidského působení se promítly vznešené ideály, které měly své kořeny v antice, avšak v renesanci dostaly nové roucho. Autorka článku, ředitelka Kulturní asociace Nová Akropolis v ČR, popisuje panorama nejvýznamnějších osobností, které vystoupily z temnoty středověku a svými díly přinesly Evropě znovuzrození.
 
 
Antonín Vinkler
Nejpřekládanějším a nejčastěji vydávaným dílem východní moudrosti na Západě je krátký čínský text Tao-te-ťing, což je pozoruhodné v konkurenci textů, jako jsou Bhagavadgíta, upanišady, védy, Rámájana, I-ťing a dalších. Co stojí za nadšením západního člověka pro tuto neobyčejnou knihu?
 

Zobrazit záznamy: 1-10   11-13

Na čtení

      Filosofie

      Etika

      Civilizace

      Symbolismus

      Mytologie

      Tradice

      Historie

      Osobnosti

      Společnost

      Přírodní vědy

      Umění

      Paralely

      K zamyšlení

      Ostatní témata

 

      Časová osa osobností

Novinka!

Knihy

 

Kde hledat inspiraci?

Věčná krása

 


© Nová Akropolis 2016 - Mapa webu